Ertiraa Daandii

Mootummaan Eritiraa Ijaarsaa daandii Aspaaltii Kaampaanii chaayinaa waliin walii galee marsaa jalqabaa eegalsiise.

Mootummaan Eritiraa Ijaarsaa daandii Aspaaltii Kaampaanii Chaayinaa waliin walii gale marsaa jalqabaa eegalsiise.
Marsaan jalqabaa kun, Adi-Guadad-Akordet’ naannoo jedhamu kan uwwisuufi walii gala KM 134 dheerata jedhameera.


Ijaarsichi kaampaanii Chaayinaa SFECO jedhamuun kan raawwatu yoo ta’u hawaasni naannoo Galaan Diimaa jiraatu akka walqunnamuuf carraa kan uumu jedhameera.
Keessattuu “Habel fi Cheatat” kan walqunnamsiisu daandiin aspaaltii Km30 ijaarsa marsaa duraa kana keessatti kan argamu jedhameera.
Jalqabbii guyyaa kaleessa raawwate kan irratti Ertiraatti Ambaasaddara Chaayinaa ‘Yang Zigang’dabalatee qondaaltonni olaanoon mootummaa Eritiraa argamanii jiru.
Akka Ambaasaaddar Yang jedhanitti herga Chaayinaan bara 1993 Imbaasii ishii Ertiraatti saaqxee walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii cimaa dhufee jira.
Daandiin amma hojjetamu kun dinagdee biyyittii guddisuu keessatti gahee olaanaa qabas jedhamii jiru.
Gabaasni kan tajaajila Oduu Chaayinaa Zyiniwaati

Facebook Comments