Paayileetii Zaambiyaa xiyyaara bakakkaan dhahe nagaan qubachiise

OBN Sad. 17,2012- Paayileetiin Zaambiyaa xiyaara balaan mudate rakkoo jalaa oolche akka gootaatti faarfame.

Xiyyaarri Dash 8-300 jedhamtu imaltoota 41 baattee osoo imalaa jirtuu rooba hurrii makate keessa bakakkaan itti beeke.

Xiyyaarri kun kan daandii xiyyaaraa biyya keessaa ‘Proflight’ yoo ta’u magaalaa tuurizimii kan taate Livingstone irraa kaatee Lusaakaa keessa qubachuf wayita dhiyaattu balaan irra ga’e.

Osoo xiyyaarattiin olka’iinsa faana 19,000 irratti balali’aa jirtuuti bakakkaan itti beekee kan funyaan ishee irraan miidhaan qaqqabsiise.

Paayileetichi garuu rifaatuudhaan osoo hin danqamin daandiisaa sirriitti hubachuun buufata xiyyaaraa idila addunyaa Keenet Kaawundaa qubateera jedha BBCn.

Balaa mudate booda maddi oduu biyyattii Mwebantu jedhamu toora tuwiiataraa isaarratti akka barreessetti wayita xiyyaarichi rukutamu imaltoonni lubbuusaaniif baay’ee sodaatanii turan.

Daandii Qilleensaa ‘Proflight’ kan hoogganan Fiil Leembaa imaltoonni hunduu nagaan ba’uutti akka gammadan ibsaniiru.

”Xiyyaarri keenya kan namoota 41 feetee turte wayita xiyyaarri Lusaakaatti dhiyaatu bakakkaadhaan rukutameera. Garuu namni miidhame hin turre. Kun nuuf gammachuudha.”

Facebook Comments