Afirikaatti Koronaavaayirasiin namni jalqabaa du’e

OBN Gur. 30,2012- Erga weerarri Koronaavaayirasii eegalee Afrikaa keessatti lubbuun namaa dhibee kanaan darbuun kan jalqabaa kan ta’e biyya Masiriitti namni tokko du’e.

Turistiin lammii Jarman Koronaavaayirasiin qabamee Masiriitti yaalamaa ture tokko lubbuun isaa darbuutu gabaafame.

Namni umuriin isaa waggaa 60 ta’e torban darbe akkuma Masirii ga’een ture kan qaama koo na guba jedhee himate.

Isaan booda ture wallaansaaf gara hospitaala Hurgihaadaa jedhamu rizoortii Galaana Diimaa keessatti argamutti geeffamee yeroo qoratamutti akka Koronaavaayirasiin qabame kan barame.

Akka dhaabbanni oduu AFPn gabaasetti sirni argansuu isaa “nimooniyaa hamaa” ta’een miidhame ture.

Dhukkubsataan kun gara kunuunsa addatti qophaa’etti hin geeffamu jedhee diduun ture kan lubbuun isaa dabarte.

Sanbata darbe ministeerri fayyaa Masirii namoonni 45 akka haaraatti Koronaavaayirasiitiin qabamuu beeksisee ture.

Akka BBCn gabaaseetti, Namoota qabaman keessaas imaltoota warra doonii turistootaa keessa turan kan dabalatu yoo ta’u lakkoofsa namoota biyyattii keessatti qabamanii gara 48tti guddiseera.

Dooniin sun qofaatti adda bahee akka tursiifamu taasifamuun namoonni qabamanis gara bakka addatti qophaa’e Kaaba biyyattii jirutti geeffamaniiru.

Afrikaa keessatti hanga har’aatti namoonni Koronaavaayirasiitiin qabaman akka gadiitti:

  • Masirii – 48
  • Aljeeriyaa- 17
  • Senegaal – 4
  • Afrikaa Kibbaa – 3
  • Morokkoo – 2
  • Kaameruun – 2
  • Tuniiziyaa – 1
  • Toogoo – 1
  • Naayijeeriyaa – 1

 

Facebook Comments