Yugaandaatti daa’imti Iboolaaf wallaanamaa ture boqatee, kanneen lama ammoo qabamuun himame

Dhaabbati Fayyaa Addunyaa akka ibsetti vaayiresiin Iboolaa Yugaandaa keessatti yeroo jalqabaaf daa'ima waggaa shanii irratti argameera.

OBN Wax. 05, 2011- Ministeerri Fayyaa Yugaandaa akka beeksiseetti mucaa waggaa shanii dhukkuba Iboolaan qabamee yaalamaa ture harra yoo boqatu, namoonni lama kan biraarratti ammoo vaayirasiin dhukkubichaa argameera.

Akka ibsi harra Ministeera Fayyaa biyyattiin kenname mul’iseetti, akkaayyoon waggaa 50 fi obboleessi mucaa du’ee kan waggaa sadii ammas dhukubichaan qabamuun mirkanaa’eera.

Dhaabbati Fayyaa Addunyaa akka ibsetti vaayiresiin Iboolaa Yugaandaa keessatti yeroo jalqabaaf daa’ima waggaa shanii irratti argameera.

Wayita vaayiresiin kun biyya ollaa Yugaandaa DR Koongoo keessatti akkaan tatamsa’ee jirutti yeroo duraaf Yugaandaa keessatti argamuu isaa mirkaneesse dhaabbati kun.

DR Koongoo keessatti ji’oota 10 keessatti namoonni 2000 vaayiresii Iboolaatiin qabamaniiru.

Daa’imni dhiiraa Yugaandaa kan vaayiresiin Iboolaa qaamasaa keessatti argame kun Dilbata darbe maatii isaa waliin daangaa DR Koongoo fi Yugaandaarra imalaa ture.

Mallattoo dhibee Iboolaa keessaa tokko kan ta’e dhiiga hooqqisiisuun erga irratti mul’ateen booda gara Hospitaala Yugaandaa geeffameera.

Ministeerri Fayyaa fi Dhaabbati Fayyaa Addunyaa ibsa waliin kennaniin namoonni biraas qabamuu malu jechuun ogeeyyii wal’aansa kennan akka ramadan beeksisaniiru.

Ministirri Fayyaa Yugaandaa Jane Ruth Aceng maatiin daa’ima Iboolaadhaan qabamee eegumsa jabaa keessa jiru jedhan.

Erga oduun kun dhaga’amee biyyattiin akkamiin vaayirasii Iboolaa qolachuun akka danda’amurratti xiyyeeffattetti jedhan.

Daayirektarri Dhaabbati Fayyaa Addunyaa Dr. Tedros Adhanom vaayiresii Iboolaa tasa mudate qolachuuf tattaaffii mootummaan Yugaandaa taasisaatti jiru galateeffataniiru.

Yugaandaan shakkii vaayirasii Iboolaaf jecha dursitee ogeeyyii fayyaa 4,700f talaallii kenniteetti.

Tatamsa’inni Iboolaa tibbana DR Koongoo keessatti mul’ate kun seenaa keessatti hammeenya isaatiin isa lammaffaadha.

Hanga ammaatti namoonni 1,400 du’aniiru.

Biyyoota Dhiha Afriikaa keessatti dursee kan mul’ate vaayirasiin Iboolaa bara 2013 fi 2016 gidduutti namoota 11,310 galaafateera.

Iboolaan maali?

  • Iboolaan jalqaba wayita nama qabu mallatttoowwan akka ho’ina qaamaa cimaa, dadhabbii hamaa, maashaaleen dadhabuu fi ujummoon qilleensaa cufamuu ni mul’atu.
  • Booda hooqqisiisuu, garaa kaasaa fi dhiiguun qaama keessaa fi alaa mul’achuu eegala.
  • Namni tokko gogaa luqqa’aa nama vaayiresii iboolaa qabuu yoo tuqe, afaanii fi funyaaniin yoo tuttuqe akkasumas dhiiga, hooqqisaa fi garaa kaasaa dhaan daddarba.
  • Namni Iboolaadhaan qabame hirdhina dhangala’aa qaama keessaa fi qaamoleen isaa hundi haalaan wayita miidhamu du’uu danda’a.

 

Facebook Comments