Aanaa Raayyaa Qobbootti dhukaasa hoggantoota olaanoo aanichaa lama irratti banameen lubbuun isaanii darbu Waajjira Dhimmoota Koominikeeshiini Godina Kaaba Walloo beeksise.

OBN Caamsaa 24, 2012- Naannoo Amaaraa Aanaa Raayyaa Qobbootti dhukaasa hoggantoota olaanoo aanichaa lama irratti banameen lubbuun isaanii darbu Waajjira Dhimmoota Koominikeeshiini Godina Kaaba Walloo beeksise.
Hoggantoonni lubbuun isaani darbe kunneen Bulchaa Aanaa Raayyaa Qobboo Obbo Siyuum Meesfiin fi Itti Gaafatamaa Waajjira Nageenyaa Aanichaa Obbo Mangashaa Mollaati
Labsii yeroo ariifachiisa hojii irraa oolchuuf yeroo socho’aa jiraanitti haleellaa irratti raawwatameen lubbuun isaan darbuu Koominikeshiiniin Godinaa Kaaba Walloo kan beeksise.
Itti gaafatamaan Waajjira Dhimmoota Koominikeeshiini Godina Kaaba Walloo Obbo Asaayee Taganya ibsa TOI kennan lubbuun darbuu hooggaantoota kanaaf sababa kan ta’ee yeroo labsii yeroo ariifachiisa labsamee jiruutti namoonni seera darbun cidhaa raawwachuuf yeroo socho’aanitti akka ta’ee ibsan.
Hoogganttoonni kun namoonni baay’inaan Bajaajii tokkoo wayita fayyadaman arguun dhaabsiisun seera kabaju akka qaban hubachiisa osoo jiranii namoota cidhaa irratti argaman keessaa dhukaasamen akka du’an Obbo Asaayee Tagaanya himaniru.
Namoonni yakkaa kan raawwataan kan miliqaan ta’uus namoota kan too’annoo seeraa jala oolchuuf hojjetamaa akka jiruus himameera.

Facebook Comments