Oduu

September 18, 2020

Hooggantoonni Paartii Badhaadhinaa Godina Gujii le ...

September 18, 2020

Nootiiwwan Birrii haaraan gara hojiitti yeroo gala ...

September 9, 2020

Haroo Dambal misoomsanii faayidaa ummataaf oolchuu ...

September 8, 2020

Haala qabatamaa jiru hunda bu’uura godhachuun imaa ...

September 8, 2020

‘Sirna jabaa qabaachuun Oromoofi Oromummaa ceesisu ...

September 8, 2020

Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa Ardaan Jilaa ...

September 8, 2020

Lolaan Sudaan naannoowwan Arkii’oloojiif sodaa ta’ ...

  • Siyaasa

  • Biizinasii

  • Africa

  • Biyyoolessa

  • Biyyoolessa

Oduu Afrikaa.

Oduu Afrikaa, Xinxalaafi Ibsa adda addaa

News Insight

Hosted by OBN

Obn bring you the news that matters to you!

Hosted by OBN

Marii

Tourism
Visitors to Africa
Animals in their natural habitats

Tourism is an important economic sector for many countries in Africa.

Read More
Safari Park
Africa’s new gold rush
Dreams and despair in the desert

Visitors to Africa can come face-to-face with an amazing variety of animals in their natural habitats.

Continue Reading