Oduu:

Hooggantoonni Paartii Bad Guutummaasaa...

Nootiiwwan Birrii haaraan Guutummaasaa...

Haroo Dambal misoomsanii Guutummaasaa...

Haala qabatamaa jiru hund Guutummaasaa...

‘Sirna jabaa qabaachuun O Guutummaasaa...

Biizinasii

...

Sep 18, 2020 7:33 am
Biizinasii

...

Aug 31, 2020 6:46 am
Biizinasii

...

Aug 28, 2020 1:02 pm
OBN Events
OBN Team @ Jigjiga
OBN to Open branch at Jigjiga

OBN Director Visited Jigjiga

Tilmaama Sharafa Alaa

 Jijjiirraa Shara Alaa Birr dhaan

Biizinasii Idil-Aadunyaa, Afrikaa, Biyyoolessaa fi Naannoolee.

Biizinasii Idil-Aadunyaa, Afrikaa, Biyyoolessaa hanga naannoo Keenyatti oduufi Xiinxala Ogeessaan deeggarame

Hoogganaa Jijjiiramaa

Transition Leader
Good Leader
The Best Bosses

How good are you at making the right decision quickly?  It has long been the perceived wisdom that a good leader is a decisive one.

Read More

Oduu Biizinasii

September 18, 2020

Hooggantoonni Paartii Badhaadhinaa Godina Gujii leenjii isaaniif kennamaa ture erga xumuranii booda dhiiga arjooman. Hooggantoonni Paartii B ...

September 18, 2020

Nootiiwwan Birrii haaraan gara hojiitti yeroo galan lammiileen galii gadaanaa qaban hanqina maallaqaaf akka hinsaaxilamneef of-eeggannoo goc ...

September 9, 2020

Haroo Dambal misoomsanii faayidaa ummataaf oolchuuf dhimmamtoonni hunduu qooda isaanii bahuu akka qaban hayyuun Yuunivarsitii Naannoo Oromiy ...

September 8, 2020

Haala qabatamaa jiru hunda bu’uura godhachuun imaammata biyya alaa Itiyoophiyaa fooyyessun barbaachiseera jedhame. Jijjiirama ardiin Afriika ...

News Insight

Hosted by Neal Bailey

Richard Mclaughlin bring you the news that matters to you!

Hosted by Neal Bailey