Ji’oottan 6n dhufanitti tajaajiloonni mootummaa 150 elektirooniiksidhaan akka kennaman hojjetamaa jira

OBN Caamsaa 23, 2011- Ji’oottan 6n dhufanitti tajaajiloonni mootummaa 150 elektirooniiksidhaan akka kennaman hojjetamaa jira.

 Ministeerri Innooveeshinii fi Teeknooloojii hojiirra oolmaa tajaajila elektirooniiksichaarratti qaamolee dhimmi isaan ilaallatu waliin mari’achaa jira.

Ministeerichi tajaajila mootummaa hunda si’ataa gochuudhaan lammiileedhaaf kennuuf hojjechaa jiraachuu beeksiseera.

 Ministeerichi deeggarsa taasiseen Ministeera Dhimma Alaa dabalatee dhaabbileen 6 tajaajila elektirooniiksii kennaa jiru.

 Ji’oottan jahaan itti aananitti ammoo tajaajilli mootummaa 150 hojiimaata elektirooniiksii keessa gala jedhameera jedha FBCn.

 Amma 2020tti tajaajilli mootummaa 320 elektirooniiksiin akka kennamu karoorri qabameera.

 Ministirri Innooveeshini fi Teeknooloojii Dr. Injiinar Geetaahuun Makuriyaa, waggoottan 3n itti aananitti tajaajiloonni amma gandaa jiran elektirooniiksiin akka kennaman hojjechaa jirra jedhaniiru.

Facebook Comments