Daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa dhaabbata Kooliinsi Eeroospees waliin waliigaltee mallatteesse

OBN Wax. 13, 2011 – Daandiin Qilleensaa Itiyoophiyaa dhaabbata Ameerikaa Kooliinsi Eeroospees jedhamu waliin waliigaltee hojii Doolaara miiliyoona 500 walii mallatteesse.

Waliigaltichi hojii suphaa fi meeshalee jijjiirraa suphaa xiyyaaraaf oolan dhiyeessuuf kan ooludha.

Waliigaltichas hoji raawwachiisaan Daandii Qilleensaa Itiyoophiyaa obbo Tawaldaa G/maariyaamii fi pireezidaantii dhimma tajaajila gabaa dhaabbatichaa Aajaay Agraawaal mallatteessaniiru.

Waliigaltichi waggoottan 25f tura flightglobal.com tu gabaase.

Facebook Comments