Bunaa fi midhaan dibataarra doolarri biiliyoona 1.2 argame

Bunaa fi midhaan dibataa gara alaatti ergamanirraa doolaarri biiliyoona 1.2 ol argame.

OBN Ado 19, 2011 -Bara bajata kanatti Bunaa fi midhaan dibataa gara alaatti kan ergamanirraa doolaara biiliyoona 1.2 ol sharafin alaa argamuun Ministeerri Daldalaa fi Industirii beeksiiseera.

Image may contain: shoes and outdoor

Ibsa Deettaan Ministeera daldalaa fi Industirii Ambaasaadar Misgaanuu Araggaa bara bajata kanatti Bunaa fi midhaan dibataa gara alaatti ergamanirraa doolaarri biiliyoona 1.2 ol aragamuu himan.

Deettaa ministeerichi daldaltoota karaa seeraa alaan oomisha gara alaatti ergaan irratti ejjennoon kan fudhatamu ta’uu dubbatan.

Onkololeessa 1, bara 2012 irraa eegalee waliigaltee bulchiinsa al-ergitoota waliin ni eegalama jedhan.

Daldala alaa guddisuuf hojiin ooditii fi to’annaa fulduraatti xiyyeeffannoon akka hojjetamu ibsaniiru

Facebook Comments