Adoolessa Darbe Daldala Alaarraa $ Miil. Dhibbi 2 Fi Miil. 52.23 Argame

Baatii Adoolessaa keessa daldala alaarraa Doolaarri miiliyoonni dhibbi 2 fi miiliyoonni 52 tuqaa 23 argame.

Adoolessa Darbe Daldala Alaarraa $ Miil. Dhibbi 2 Fi Miil. 52.23 Argame

Baatii Adoolessaa keessa daldala alaarraa Doolaarri miiliyoonni dhibbi 2 fi miiliyoonni 52 tuqaa 23 argame.

Oomisha qonnaa, maanufaakchariingii fi albuudarraa Doolaara Ameerikaa miiliyoona dhibba 2 fi miiliyoona 52 tuqaa 19 argachuuf karoorfamee, Doolaarri miiliyoona dhibba 2 fi miiliyoona 52 tuqaa 23 argameera.

Raawwiin kanaas %100.02 ta’uu Ministeerri Daldalaa fi Indaastirii FDRI beeksiseera.

Kunis kan bara darbe baatii walfakkaataa, Doolaara miiliyoona dhibba 2 fi miiliyoona 11 tuqaa 54n yoo waldorgomsiifamu Caalmaa %19.23 agarsiisa.

Raawwichi daballii Doolaara miiliyoona 40.69 agarsiisa.

Galichaan raawwii gaariin kan galmaa’e oomisha abaaboo, elektirooniiksii, elektiriika, keemikaalaa fi galteewwan ijaarsaa, fudraa, jimaa, midhaan biilaa fi agadaa, akkasumas bunarrayi.

Facebook Comments