Imaammataa fi labsiin hojii boba’aa qophaa’e

OBN Ful.  06,2012-  Barbaacha boba’aa cimsuu, kuufama gaazii uumamaa jiru beekuu fi oomishatti galuuf imaammannii fi labsiin hojiilee boba’aa qophaa’e.

Ministeerri Albuudaa fi Boba’aa imaammataa fi labsicha kan qopheese yammuu ta’u, kaleessa magaalaa Finfinneetti qooda fudhattoota waliin irratti mari’ateera.

Ministeerichatti daayreektarri Eeyyamaa fi Bulchiinsa boba’aa Dr. Qatsalaa Taaddasaan,maricharratti akka jedhanitti imaammataa fi labsichi qabeenya jiru barbaaduu, invastimantii hawwachuu, amma kuufamaa baruu fi misoomsuuf gargaara jedhaniiru.

Labsiin qophaa’e labsii bara 1978 ba’e kan bakka bu’u ta’a  jedha FBCn.

Biyyattiin damichaan imaammata dhabuun damichi akka hin guddanne danqaa ta’eera kan jedhan ammoo Deetaan Ministiraa Seektarichaa Dr. Kiwaang Tuutlaami.

Itoophiyaatti yeroo jalqaaatif kuufamni boba’aa hin calalamin kan argame Naannoo Somaalee Ogaadeenitti yoo ta’u, kunis faana kiyuubiik triiliyeenii 6.3 ta’uu ragaan ministeerichaa ni eera.

 

Facebook Comments