Daandiin Xiyyaaraa Itoophiyaa gara Beengaaluurutti balal’uu eegale.

OBN Onk. 17,2012- Daandiin Xiyyaaraa Itoophiyyaa, Indiyaatti gidduugala Hojiwwan kalaqaa fi teeknoolojiin beekamtuu, Beengaaluuruutti balal’uu kaleessa eegaleera.

Daandiin xiyyaarichaa Niiw Deehili fi Muumbaayitti aansee balal’insaa 3ffaa gara Indiyaatti taasisuun torbaniitti balal’insa kallatti afur kan taasisuu tahu Hoji Raawwachisaan Daandichaa obbo Tawalda G/Mariyaam beeksisaniru.

Daandiin Xiyaaraa Itoophiyaa Afrikaa fi Indiyaa hariiroo isaani akka cimsataniif gahee olaanaa qabaa jedhan obbo Tawaldan.

Daandichi balal’insa calqabuusaa imalummaa gara Afrikaa, Indiyaa fi kanneen birof filannoo jiru kan bal’isuu tahu daandichaa himeera.

Daandiin Xiyyaarichaa balal’insa gara Indiyaatti  qabu dabaluusaa walitti dhufeenya gama daldalaa, invastimanti fi tuurizimii jiru cimsuuf haala kan mijeessu tahuu Tajaajilli Oduu Itoophiyaa gabaaseera.

Facebook Comments