Qaamolee Oromoo qoqoduun fedhi fi kaayyoo isaanii galmaan gahuuf adeemaa jiran irrattii mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba jedhan jiraattonnii magaalaa Fiichee fi Naannoo ishee.

Qaamolee Oromoo qoqoduun fedhi fi kaayyoo isaanii galmaan gahuuf adeemaa jiran irrattii mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba jedhan jiraattonnii magaalaa Fiichee fi Naannoo ishee.

Qaamolee Oromoo qoqoduun fedhi fi kaayyoo isaanii galmaan gahuuf adeemaa jiran irrattii mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba jedhan jiraattonnii magaalaa Fiichee fi Naannoo ishee.

Jiraatonnii kunneen akka jedhanittii qaamoolee itti karorsanii halkaniin humna eegdota Xinxalaa Siyaasaa fi Daayireektara Olaanaa OMN obbo Jawaar Mahaammad jijjiiruuf yaadan ,gochi isaanii seeran ala waan ta’ef dhimmichi haatattamaan qoratamee seerattii dhihaachu qabaa jedhan.

Kaayyoon hiriira mormii magaalota Oromiyaa garagaraaa kessattii adeemsifame osoo bekkamuu qaamoleen hiriiricha bifa walitti bu’insa amantaa fi sabaa fakkessuf yaalan irrattiis tarkaanfin fudhatamu qabaa,hawaasnii ,qeerroni fi qarrenis gocha kana balaaleffachu qabu jedhaniru

Amantaani fi siyaasnis garaagara waan ta’ef heerri fi seerrii gama kanaan jirus hoji irra oluu qaba jedhaniiru jechuun Ammahaa Geetaachoo gabaaseera.

 

Facebook Comments