Barana guddinni dinagdee Itoophiyaa harka 10.8n ni  guddata- Baankii Biyyaaleessaa Itoophiyaa

OBN Mud. 29,2012- Barana bara 2019/2020tti guddinni diinagdee Itoophiyaa harka 10.8n guddachuu akka danda’u Baankiin Biyyaaleessaa Itoophiyaa beeksise.

Baankichi akka beeksiseetti mootuummaan tarkanfii sirreessaa damee faayinaansirratti fudhachuu isaatiin guddina dinagdichaaf shoora olaanaa qabaata.

Damee Faayinaansirraatti foyya’insa imaammataa gochuusaatin kaka’uumsa akka uumees baankichii ibsee jira jedha gabaasni EBC.

Guddinii diinagde Itoophiyaa kana bara darbee bara 2018/2019 harka 9n guddachuusaa ini yaadatama.

 

Facebook Comments