Karoora Dinagdee biyya keessaa milkeessuuf Birrii Biliyoona 20 walitti qabuuf hojjachaa jiraachuu Ministeerri Galiiwwani beeksise

OBN Amajji 19,2012- Karoora Dinagdee biyya keessaa milkeessuuf Birrii Biliyoona 20 walittiqabuuf hojjachaa jiraachuu Ministeerri Galiiwwani beeksise.

Mootummaan karoora qabame kana milkeessuuf biyyoota deeggartoota irraa doolaaraa Ameerikaa Biliyoona 10 deeggarsaan argachuusaa ni yaadatama.

Odeeffannoon Ministeera Galiiwwanirraa arganne akka mul’isutti, karooricha galmaan gahuuf maallaqni dabalataa waan barbaachiisuuf Birri biliyoona 20 walitti qabuuf hojjatamaa jira jedhan Ministirri Galiwwanii Adde Adaanach Habeebee.

Akka Adde Adaanach jedhanitti, Sagantaan maallaqa kana walitti qabuu kan yaadame tahuus hanga ammaatti waan hin eegalleef yeroo dhihootti sagantaa galii walitti qabuu ni eegala.

Kanaaf kaffaltoonni gibiraa fi taaksii dhimma kana xiyyeeffannaa keessa galchuun gibira isaanirraa eeggamuu haqummaa fi yeroon kaffaluun dirqama isaani bahuu akka qabanis Adde Adaanach hubachiisaniru

 

Facebook Comments