Raaddeewwan saanyii fooyya’aa

Rakkoo diinagdee qonnaan Bultoota harka qalleeyyii hiikuuf birrii miiliyoona 1 oliin Raaddeewwaniifi lukkuuwwan sanyii fooyya'aa bitee kennineerra jedhan.

OBN Muddee 27, 2012 – Godina Buunnoo Beddellee  Aanaa Makkootti dhaabbatni tola Ooltummaa Gannnat Fawundeeshin jedhamu dubartootaafi qonnaan bultoota harka qalleeyyii Aanichatti argamaniifi Raaddeewwan saanyii fooyya’aafi lukkuuwwan kuma 2 oli deeggarsaan  kenne.

Hojii Geggeessaan Dhaabbatichaa Obbo Zalaalam Mabraatee rakkoo diinagdee qonnaan Bultoota harka qalleeyyii hiikuuf birrii miiliyoona 1 oliin Raaddeewwaniifi lukkuuwwan sanyii fooyya’aa bitee kennineerra jedhan.

Deeggarsa akkasii arginee hin beeknu kan jedhan Qonnan bultootni Aanichaa deeggarsa argannetti hojjennee hiyyummaa keessaa ba’uuf qophiidha jedhan.

Bulchaan Aanichaa Obbo Fiqaaduu Moosisaa Dhaabbatichi rakkoo diinagdee qonnaan bultootaa hiikuufi Teeknolojiiwwan Misooma Beeyiladaa babal’isuun ummataafi  mootummaa deeggaraa jira jedhan.
Wandimmaagany Asaffaa tu gabaase.

Facebook Comments