Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa, baankii dhalarraa bilisaa damee haaraa Jimmatti bane Fatii,

OBN  Gur. 16, 2012- Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa duraan tajaajila Shariyaa Foddaa tokkoon damee baankichaa 5 keessatti Magaalaa Jimmaatti kennaa ture, guyyaa har’aa baankii dhalarraa bilisaa Damee Fatii, bakka bakka bu’oonni Koree Shariyaa Godina Jimmaa, abbootii amanti aanaalee Godinachaa fi hawaasni musliimaa argamaniitti eebbise.

Sirna kanarratti kan argaman Kantiibaan Magaalaa Jimmaa Obbo Makkiyyuu Mahammad, mootummaan gaaffii uummaataa dhawataan deebisaa jira; hawaasnis kana hubatee Nageenyasaa eeggataa diinagdeen of cimsuu qaba jedhaniru.

 

Hustaaz Gaalii AbbaaBoor walittii qabaa Majiliisa Oromooti akkasumas keessummaa kabajaa sagantichaati.

Akka Hustaaz Gaalii jedhanitti, uummaanni musliimaas ta’e akkaa Oromoottii, waan baay’een duubatti kan nuhambisee barumsaa fi Diinageedha jedhan..

Kan furuufis  Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa maallaqa qonnaan bultoota gola Oromiyaa mararraa walittii dhufeen dhaabbate hirkoo gaafa rakkoo Uummaata Oromoti; ittii fayyadamuun diinagdee keenyaa foyyeessu qabna jedhan Hustaaz Gaalii.

Pireezedaantiin Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa Obboo Darribee Asfawuu, Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa waggoottan sadan darban keessatti maamiltoota dhalarraa bilisaa miliyoona tokko horateera jedhaniru.

Qabeenya horatee Birri biliyoona  10 irraa gara Birri biliyoona 50 oliittii olguddisuu danda’eera jedhan obbo Dirribeen. Milkaa’inni kunis hirmaannaa keessaniin jedhaniru.

Abbootiin Amantii fii Abbotiin Gadaa Godina Jimmaas, Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa baankii yeroo dukkanattii ifa nuuf ta’e fira gaafa rakkinaati jedhaniru.

Waggaa Shan dura daldaltoonnii Musliimaa walittii dhufanii baankii Zamzam banachuuf gaaffii dhiyeessaniin heddun isaanii hidhamuun dararaa hedduufis saaxilamuusaani ni yaadtama.Kootii Tarrafaatu gabaase.

 

Facebook Comments