Baankiin Daldalaa Itoophiyaa guyyoota sadiif tajaajila kan hin kennine tahuu beeksise

OBN Bit. 26,2012- Baankiin Daldalaa Itoophiyaa Kamisa dhufu irraa eegalee Sanbataa guyyoota sadiif(Ebla 01 hanga 03 bara 2012)tti tajaajila kan hin kenninee tahuu beeksise.

Baankiichi tajaajila maamiltootaaf kennu daran fooyyeessuu fi maamiloota hedduu saffisaan keessummeessuuf teeknoolojii koor baankingii hojiirra olchuuf hojjataan jira jedheera.

Kanaafuu kamisa dhufu Ebla 01 bara 2012 irraa eegalee hanga Sanbataa Ebla 03 bara2012 tti teekinolojii tajaajila baankii daran ammayyeessu hojiirra waan oolchinuuf guyyoota eeraman gidduutti dameelee hundatti tajaajila kan hin kennine ta’uu beeksiseera.

Haata’uti maashinoonni kanneen akka ATM, POS fi CBE Birr guyyoota eeraman tajaajila kan kennan ta’uu ibsee jira.

Carraa kanaan tajaajilli Baankii isin irraa cituu isaatiif maamiloota  hundaa dhiifama gaafateera.

Odeeffannoo dabalataa argachuuf gara 951tti bilbiluun akka dandahamu himee jira.

Facebook Comments