Miinisteerri Galiwwani ji’a 9 keessatti galii Birrii Biliyoona 100 fi Biliyoona 83 ol walitti qabuu  beeksise

OBN Ebla 20, 2012- Miinisteerri Galiiwwani ji’a 9 keessatti galii Birrii Biliyoona 100 fi Biliyoona 83 ol walitti qabuu  beeksise.

Miinisteerri galiwwani ji’a 9 kessaatti Birrii Biiliyoona 100 fi Biliyoona 90.7 waliitti qabuuf karoorfatee keessaa Birrii biiliyoona 100 fi Biliyoona 83.2 walitti qabuun karooraa isaa 96% milkeessuu beeksiseera.

Rawwiin kunis baajata bara darbee waliin yommuu madaalamuu Birrii biiliyoona 37.5 yookiin 25.6% guddiina agaarsiseera.

Kuni kan ibsaame yeroo mannii hojii miniisteerichaa gamaggamaa raawwii hojii ji’a sagalii vidiyoo koonfiransidhaan adeemsisaa jiraachuu Ministeerricha gara toora FB isaatiin beeksissera.

Facebook Comments