Bulchinsi Magaalaa Finfinnee pilastiikoota xuurawoo gara faayidaatti jijjiiruun kuntaala kuma 100 fi kuma 70 gabaa alaaf dhiyyeesera.

OBN Ebla 25,2012– Ji’oota saglan darban kessatti biyyattitti meeshalee xuurawoo deebisani fayyadamuun Birrii miiliyoona 80 galiin argameera.

Bulchinsaa magaalichatti daareektarri gidddugala deebisani fayyadamuu Ejansii Bulchinsa Meeshalee Gogaa Xuurawoo obbo Kaasahuun Tsaaggayee, pilastiikoota bishaan qabuuf tajaajilan kan dhaabbiileen garagaraa itti fayyadaman daakuudhaan gara Itaalii, Chaayinaa fi biyyoota birootti erginee jirra jedhan.

Hojii kanarraa biyyattiin galii argachuu cinatti hojii dhabdoota hedduuf carraa hojii akka umee kan ibsan obbo Kaasahuun, yeroo kanattii sababa dhibee vaayirasii koroonaaf jecha meeshalee kunneen gara biyyaa alaatti erguu hin dandenye jedhaniru.

“Meeshalee Xuurawoon qabenyaa”kan jedhan daarektariichi meeshalee kanneen akka waraqaa,sibiilaa,huccuu fi qaaruraawwan deebisani hojiirraa olchuuf hojjatama jira jedhan.

Ji’oota saglan darban kessaatti kuntaala kuma 2 00 fi kuma 80 fi 151 meeshaalee gogaa xuurawoo ta’an deebisaani hojiirraa olchuuf hojii hojjatameen dhaabbileen fi lammileen garaagara galii Birrii miiliyoona 80 argachuu himaniru. Maddi-EPA

 

Facebook Comments