Abbaa Taayitaa Biiroodkaastii Itiyoophiyaa Buufata Raadiyoo sadiif heyyamaa hojii kennu beeksise.

OBN Wax.16, 2012- Abbaa Taayitaa Biiroodkaastii Itiyoophiyaa Buufata Raadiyoo sadiif heyyamaa hojii kennu beeksise.
Buufannii Raadiyoo heyyama argatani kunis Maltii Miidiyaa fi Kominikeeshinii Itiyooo Waarkaa, Tireediingii Tirritaa Waldaa dhuunfaa itti gaafatamummaan isaa murtaa’ee fi Miidiyaa fi hojiiwwan bichisiisaa onlaayinii Addis waldaa dhuunfaa itti gaafatamummaan isaa murtaa’ee ta’uu Abbaan taayiticha ifoomseera.


Daayreekatarri Olaanaan Abbaan Taayitaa Broodkaastii Itoophiyaa Dooktar Geetaachaw Dinquu, miidiyaan baayyachuun ilaalchaa fi yaadoota garagaraa keessummeessuuf kan garagaaruu waan ta’eefi amanammuummaan uummataa fi mootummaa tajaajilu akka qaban himaniiru.
Itoophiyaatti, yeroo ammaa kana akka biyyaatti waliigalaan Buufata Raadiyoo 72 fi dhaabbile TV 37 ta’aan tajaajila kenna jiruu jedheera TOI.

Facebook Comments