Lootoriin Tombolaa Lammiitu Lammiif jedhu har’a Fulbaana 19 bara 2013 carraan isaa ifoome

OBN Ful.19, 2013- Lootoriin Tombolaa Lammiitu Lammiif jedhu Fulbaana 19 bara 2013 bakka Koreen Olaanaa deggarsaa, hoggantoonni Olaanoo Mootummaa fi keessummoonni sadarkaa adda addaa argamanitti Galma Lootorii Biyyaalessaatti lakkoofsi abbaan carraa ifoome.
Abbootiin carraa 1ffaa lakk. Lootorii N 0 2 9 8 6 0 7 fi Y 0 8 6 5 7 3 2 yoo ta’an tokkoon tokkoon isaanii mana jireenyaa argatanii jiru.
Kaayyoon pirojeektichaa lammiilee rakkoo nageenyaatiin Naannoo Somaaleerraa buqqa’aniif jireenya idilee isaanitti deebisuuf kan yaadame yoo ta’u birrii miil. 800 walitti qabuuf karoorfamee birrii miiliyoona 200fi miiliyoona 41 walitti qabuun danda’ameera.
Lootoriin lammiitu lammiif jedhu waggaa lama dura gurgurtaaf kan dhiyaate yoo ta’u sababoota gara garaatiin osoo hin ba’iin tureera. Rakkoon nageenyaa darbee darbee muudachuu, jijjiirraa hoggansaa sadarkaa adda addaa, fedhiin deggarsaaafi bittaa lotorii gadi bu’uu, waadaan galame raawwachuu dhabuu, rakkoon odiitii muudachuufi kanfaltiin seeraa lotorii biyyaalessaaf barbaachisu murtee argachuu dhabuunfaa isaan ijoodha.
Lakkoofsi namoota carraan isaan ga’ee karaa baankotaa, lotorii biyyaalessaa, miidiyaalee tamsaasaafi fi miidiyaalee hawaasaa kan beeksifamu ta’uu koreen olaanaan deeggarsaa beeksiseera. Asfaw Lammaatu gabaase.
Facebook Comments