Imaammanni Geejjibaa Biyyaalessaa tarsimoo geejjiba loojistikii fi  mootor-malee har’a ifoome.

OBN Ful 21, 2013 – Imaammanni Geejjibaa Biyyaalessaa tarsimoo geejjiba loojistikii fi  mootor-malee har’a ifoome.

Ministeerri Geejjibaa Imaammata Geejjibaa Biyyaalessaan tarsimoo geejjiba loojistikii fi  mootor-malee har’a ifoomsera

Manni hojii Ministeerichaa waltajjii imaammata kana beeksisuu gaggeessa jira.

Ministirri Geejjibaa Aadde Daagmawit Moogos, imaammanni qophaa’an kun fayyadamummaa hawaasa hunda galessaa mirkaneessufi akka gargaaruu himaniiru.

Sanadonni fulduratti yeroo qabameef keesatti akka galma gahan hojirraa oolmaa isaaf qaamoleen dhimmi ilaallatu gahe isaanii akka bahan Aadde Daagmawit waamichii isaani dhiyeessaniiru.

Imaammanni kun dameen geejjibaa qaqqaabumma akka qabaatu, cimaa, walta’aafi hojimaata maamila irratti kan xiyyeeffatu fi nageenyumman isaa kan eegame akkaasumas sadarkaa Idila addunyatti dorgomma akka isaa taasisuu ibsameera.

Facebook Comments