Itiyoophiyaafi Fiinlaandi waliigaltee deeggarsaa walii mallateessan

Itiyoophiyaafi Fiinlaandi waliigaltee deeggarsa Birrii miiliyoona dhibba 8fi miiliyoona 24 waliif mallateessan.

Itiyoophiyaafi Fiinlaandi waliigaltee deeggarsa Birrii miiliyoona dhibba 8fi miiliyoona 24 mallateessan.

Deeggarsichi piroojaktii bishaanii dhugaatiifi qulqullinaaf kan oolu yoo ta’u, uwwisa fayyaa hawaasaa foyyeessuufi misooma hawaasummaa cimsuuf shooraa olaanaa qaba jedhameera.

 

Hojii jijjiirrama qabeenyaa qilleensaa dandamachuuf hojjetamaniif oola jedhameera.

Deeggarsichi hojiiwwan piroojaktii naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Kibbaa, Tigraay, Sidaamaafi Beenishaangul Gumuuzitti hojjatamaniif kan oolu ta’uu beekameera.

Deeggarsicha Ministirri deetaan ministeera maallaqaa Yaasmiin Wahaabrabbiifi Ityoophiyaatti ambaasaaddarri Fiinlaandi Ootii Holaappayineen mallateessaniiru.

Facebook Comments