Baatiiwaan 10 Darbanitti Liqaan Biyya Alaa Deebi’e Gadi Aanaa Dha

Itiyoophiyaan baatiiwaan kudhan darbanitti liqaa birrii biiliyoona 9 deebiftu illee raawwiin isaa garuu gadi aanaa ta’uu ministeerri maallaqaa beeksise.

OBN Caamsaa 29, 2011  – Ministirri ministeerichaa Obbo Ahimad Shiideen raawwii karoora bara 2011 baatii 10 Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatiif dhiyeessaniiru.

Itiyoophiyaan liqaa biyya alaa irra jiru Doolaara Ameerikaa biiliyoona 27 keessaa bara kana deebisuuf karoorri isheen qabattee turte birrii biiliyoona 14.2 yoo ta’eyyuu hanga ammaatti birrii biiliyoona 9.4 qofa dha kan isheen deebifte.

Ministirri ministeerichaa obbo Ahimad Shiideen raawwii karoora baatii 10 yeroo dhiyeesan akka jedhanitti liqaa deebisuuf karoorfame keessaa dhibeentaan 66 deebi’uu danda’eera jedhaniiru.

Raawwiin pirojaktoota gadi aanaa ta’uun, sharafni biyya alaa ol ka’uun isaa fi rakkoolee biroorraa kan ka’e liqaan deebi’e xiqaa ta’uu isaas himanii jiru.

Liqaan biyya alaa Itiyoophiyaarra jiru Doolaara biiliyoona 27 keessaa Doolaarri biiliyoonni 15.8 ga’ee mootummaa federaalaa yammuu ta’u, Doolaarri biiliyoonni 11.2 ammoo idaa dhaabbilee misoomaa mootummaati.

Gama birootiin liqaan biyya keessaa Birrii biiliyoona dhibba 7 fi biiliyoona 31 ta’uun eerameera.

Kana keessaa Birrii biiliyoonni dhibbi 3 fi biiliyoonni 44 ga’ee mootummaa federaalaa yammuu ta’u, kan hafe Birrii biiliyoonni dhibbi 3 fi biiliyoonni 87 kan dhaabbilee misoomaa mootummaati jedhan Ahimad Shiideen.

Yeroo dhufuttis liqaa biyya alaa deebisuuf hojjiileen guguddaan hojjatamaa jiraachuu ministeerichi beeksisee jira.

Hojiilee kanneen keessaas mootummaa Chaayinaa waliin dhalli liqaa akka hira’atu taasisuu, liqaan yeroo itti deebi’u dheerressuu fi hojjiileen kanneen biroo hojjatamaniiru jechuun dubbataniiru.

Baatii darbe kana keessas gargaarsaa fi liqaan birrii Doolaara biiliyoona 4 argachuuf karoorfame keessaa birrii Doolaari 3.5 argamu isaas himani jiru.

Bara bajataa kana liqaa fi deeggarsaan doolaara biiliyoona 5.7 argachuuf karoorfamee baatii 10 keessatti doolaarri biiliyoona 4.7 argameera.

Gama biraatiin ammoo liqaa dhaabbilee misooma motummaattiif kennaman keessaa birrii milliyoona 243 deebisuuf karoorfamee, birriin miiliyoona 432 akka deebi’u taasisuun karoora ol hojjatamuun danda’ameera jedhan Ahimad Shiideen.

Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataas liqaan biyya alaa deebi’e gadi aanaa ta’uun isaa akka hanqinnaatti kaasee jira jechuun Dhaabbanni Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa gabaaseera.

Facebook Comments