Dhaabbani UN yaa’ii waliigalaa 74ffaadhaf biyyoota Pireezdaantii fi itti aanaa ta’an fileera

Naayjeeriyaan pireezdaanti, Itoophiyaa dabalatee biyyoonni 5 ammoo preezdaantii itti aanaa ta’uudhan filatamaniiru.

OBN Caamsaa 29, 2011-  Yaa’iin Waliigalaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii yaa’ii waliigalaa 74ffaadhaf biyyoota pireezdaantii fi pireezdaantii itti aanaa ta’an fileera.

Haaluma kanaan Naayjeeriyaan pireezdaanti, Itoophiyaa dabalatee biyyoonni 5 ammoo pireezdaantii itti aanaa ta’uudhan filatamaniiru.

Yaa’iin waliigalaa dhaabbatichaa 74ffaan Fulbaana dhuftu keessa kan taa’aamu yammuu ta’u, biyyoonni waggaa guutuu hojii yaa’ichaa kan hojjetan ta’a.

Yaa’ichi jijjiirrama qabeenya qilleensaa, yaa’ii siyaasaa galmoota misooma waaraa, walga’ii faaynaansiin misoomaaf, yaa’ii olaanaa walgeetti fayyaarratti kan xiyyeeffatu ta’a.

Facebook Comments