Guyyaan Naannoo Addunyaa sadarkaa biyyaalessatti hawaasa magaalaa Adaamaatti kabajame

Guyyaan Naannoo Addunyaa sadarkaa biyyaalessatti hawaasa magaalaa Adaamaa fi naannawasaa waliin sirnoota gara garaan kabajame.

 

 

                                            

Balfa gogaa fi dhangala’oo maqsuun qabeenya uumamaa itti fufiinsaan kunuunsuun naannoo jireenyaaf mijattuu taate uumuun murteessaa ta’uu komishinii kunuunsa bosonaa ,jijjiirama qilleensaa fi naannootti komishinarri Itti Aantuun dame kunuunsa naannoo aadde Fireenesh Makuriyaa himan.

Akka biyyattis dhimmicharratti koroorri qabamee hojjatamaa jiraachuu eeran.

Guddinaa fi misooma itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf qabeenya uumamaa kunuunsuun murteessaa tahuummoo Daayrektarri  Itti Aanaan  Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo ,Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa Oromiyaa Obbo Boonaa Yaaddessaa himan.

Dhaabbii biqiltuu fi magariisummaarratti hirmaannaan ummataa eegalame cimee itti fufuu akka qabu Kantiibaan Magaalaa Adaamaa Obbo Assaggid Geetaachaw ibsaniiru.

Kabajni guyyaa naannoo kunis waxabajjii 1,2011 xumurama jechuun Shamsuddiin Huseen tu gabaase

Facebook Comments