Itoophiyaa Fi Neezarlaandis Waliigaltee Deeggarsa Yuuroo Miiliyoona 50 Mallatteessan

Waliigaltichi hojiirra oolmaa piroojaktii gabaa oomisha qonnaa cimsuu, daldala qonnaa babal’isuuf galii qonnaan bultoota ooyruu xiqqaarratti oomishan guddisuu fi baadiyyaatti hojii qonnaatin ala dameewwan biroorratti carraa hojii uumuuf kan kaayyeffatedha.

Piroojaktichi naannoo Oromiyaa, Tigraay, Amaaraa, fi naannoo Kibbaa aanaalee 252tti hojiirra kan oolu yammuu ta’u, qonnaan bultoota miiliyoona 2.9 fayyadamoo taasisa.

Piroojaktichi Eejansii Tiraanisfoormeeshinii Qonnaa Ityoophiyaatin hojiirra oola.

Waliigalticha ministir Deettaan Ministeera Maallaqaa obbo Admaasuu Nabbabaa fi Itoophiyaatti itti aanaan Ambaasaaddaraa Neezarlaandis miistar Taahiijiis Wadaastiraan mallatteessaniiru.

Itoophiyaa fi Neezarlaandis biyyoota hariiroo daldalaa fi Invastimantii gaarii qabanidha.

Sooreyyiin Neezarlaandis 130 ol Ityoophiyaatti invast gochaa jiraachuu ministeerichi beeksiseera.

Facebook Comments