Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa wixinee baajata 2012 irratti mari’ate

OBN Wax. 04, 2011 – Wixinee baajata mootummaa federaalaa 2012 Ministirri Ministeera Maallaqaa obbo Ahimad Shiiden mana marichaatti argamuun dhiyeessaniiru.

Manni Maree Ministirootaa walga’ii idilee 71ffaasaa Sanbata darbe Waxabajjii 1,2011 gaggeessen baajata 2012 Birrii biiliyoona dhibba 3 fi biiliyoona 86 ol akka ta’u murteessun isaa ni yaadatama.

Walga’ichaanis baajanni mootummaa federaaalaa kan bara baajataa 2012 Birrii biiliyoona dhibba 3 fi biiliyoona 86 fi miiliyoona dhibba 9 fi miiliyoona 54 fi kuma dhibba 9 fi kuma 65 fi 289 akka ta’u murteesseet ture.

Haaluma kanaanis;
1. Baasii idileetif 109,468,582,456
2. Baasii kaappitaalatiif 130,710,876,568
3. Deeggarsa naannoleetif 140,775,506,265
4.Raawwii misooma waaraaf 6,000,000,000
=Ida’ama 386,954,965,289

Manni Maree Ministirootaa wixinee baajataa dhiyaaterratti ega mari’ateen booda akka ragga’u Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatif dabarsuun isaa ni yaadatama.

Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataas baajata dhiyaaterratti mari’atee koree dhaabbii dhimmi ilaallatuuf dabarseera.

 

Facebook Comments