Naannoon Tigraay sirreeffamtoota seeraaf dhiifama taasise

OBN Wax. 14, 2011 – Naannoon Tigraay sirreeffamtoota seeraa 2004f dhiifama taasise.

Dhiifamichis guyyaa qabsaa’ota wareegamtoota Tigraay barana si’a 31ffaaf Waxabajjii 15 kabajamu sababeeffachuun kan laatame ta’uu Itti Aanaan Hogganaa Biiroo Haqaa Naannoo Tigraay obbo Amaanu’eel Asfaaw himaniiru.

Sirreeffamtoonni dhiifamaan gadhiifaman naamusa gaarii kan agarsiisan, yakka raawwataniin kan gaabban ta’uun eerameera.

Kanaanis akkaataa seera dhiifamaa eeggatee dhiifamichi laatameera.

Sirreeffamtoonnis har’aa jalqabee hawaasatti ni makamu jedhaniiru.

Guyyaan qabsaa’ota wareegamtoota Tigraay barana si’a 31ffaaf godina Baha Tigraayitti, wareegamtoota Dargii kuffisuuf lubbuu isaanii aarsaa godhan lammiilee kuma 60 ol yaadachuudhan kabajameet oola.

Wareegamtoota lubbuu isaanii kaffalaniin ala kumni 100 ol qaamaa hir’achuu mootummaan naannichaa beeksiseera jechuun FBCn gabaaseera.

Facebook Comments