Pireezidaanti Itti Aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan daandii asfaalttii Shikutee – Culluxxee ijaaramuuf hojii jalqabsiisan

Obbo Shimaallis uummanni godina Shawaa Lixaa injifannoo fiduu keessatti qabsoo taasisuu himan.

OBN Caamsaa 30, 2011– Godina Shawaa Lixaa Aanaa Abunaa Gindabaratitti Daandii Asfaalttii Shikutee – Culuxxee ijaaramuuf Pireezidaanti Itti Aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan dhagaa bu’uuraa kaa’uun hojii jalqabsiisan.

Obbo Shimaallis uummanni godina Shawaa Lixaa injifannoo fiduu keessatti qabsoo taasisuu himan.

Daandiin asfaaltii kun hojjetamuun rakkoo gama dinagdee fi hawaasummaan ture kan furu ta’uu himan.

Dargaggoonni naannoos gurmaa’aanii hojii kana keessatti qooda fudhachuu qabu jedhan.

Barattoonni qormaata biyyaalessaa tasgabbiin fudhachuu fi hawaasnis ganna kana biqiltuu dhaabbatu milkeessuuf hojjechuu qaba jedhan Obbo Shimallis.

Daarektarri Olaanaan Abbaa Taayitaa Daandiwwanii Itoophiyaa Injiner Habtaamuu Taganyi gama isaaniin, hawaasni wayita daandiin kun hojjetamu tumsuu qaba jedhan.

Daandii kana dhaabbata dhuunfaa konistiraakshinii Gamshuu Bayyanaatu hojjeta.

Baasii mootummaa Itoophiyaa birrii biiliyoona 1 fi miliyoona 200n hojjetamu kun waggaa lamaa fi ji’a saddeeti keessatti xumurama jedhameera.

Jiraattonni Godina Shawaa lixaa Aanaa Abunaa Gindabarat, mootummaan daandii Asfaaltii ijaaruufitti gammaduu himan.

Oomisha isaanii gabaa baafachuu fi jireenya hawasummaa isaaniirratti daandiin dhiibbaa uumaa akka ture ibsuun daandiin Asfaaltii kun hojjetamuun rakkoo duraan qaban akka furuuf himan jechuun Akaaluu Baqqalaa gabaaseera.

 

Facebook Comments