Yuunivarsiitiin Dabrabirhaan barattoota jeequmsi akka ka’u taasisan 58 irratti murtee dabarse

OBN Waxabajjii 01, 2011 – Yuunivarsiitiin Dabrabirhaan jeequmsi akka ka’u taasisuudhaan adeemsa baruu fi barsiisuu dhaabbatichaa akka gufatu kan taasisan barattoota 58 irratti murtee dabarse.

Seeneetiin Yuunivarsiitichaa Caamsaa 27 bara 2011 wal ga’ii ariifachiisaa taa’een murtee dabarse  beeksisa keessaatiin barattootaaf ifa taasisera.

Haala kanaan Yuunivarsiiticha keessatti jeequmsi akka ka’u qindeessuudhaan, gaggeessuudhaan akkasumas  gareedhaan hirmaachuudhaan humnoota nageenyaarratti miidhaa geessisuudhaan harkaa fi harkatti kan qabaman barattoonni dhiirri 14 fi dubarri lama Yuunivarsiiticha keessaa akka gaggeeffaman Seeneetichi murteesseera.

Meeshaalee sagalee hin qabne qabachuudhaan barattootaa fi hojjettoota Yuunivarsiitichaa irratti miidhaa geessisuuf kan yaalan, miidhaa kan geessisanii fi danbii dhaabbatichaa kan cabsan barattoota dhiiraa 12 ammoo waggaa tokkoof barumsarraa ittisuusaas beeksiseera.

Karaa kallattiis ta’e al-kallattii jeequmsicha kan deeggaran barattoota 30 ofeeggannoo barreeffamaa isa dhumaa kennuusaa Seeneetichi murtee dabarseen agarsiiseera jechuun Dhaabbanni Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa gabaaseera.

Facebook Comments