MIlkaa’ina magariisummaaf hawaasni hirmaachuu qaba jedhame

OBN Ado. 17, 2011 – Duula sochii misooma diinagdee magariisaa milkeessuuf qaamoleen hawaasaa hunduu qooda lammummaa fudhachuu qaba jedhame.

Biiroon Qonnaafi Misooma Qabeenya Uumamaa Oromiyaa dhaabbii biqiltuu Adoolessa 22,2011 guutuu biyyaatti raawwatu ilaalchisee: Abbootii Gadaa, Artistoota, Daldaltootaafi Hoggantoota Miidiyaalee garaa garaa Wajjin Waajjira Pirezidaantii Bulchinsa Naannoo Oromiyaatti mariisiseera.

Jijjiirama qilleensaa wajjin walqabatee hongeen darbee darbee mudataa jiruun qonnaan bulaan keenya rakkoof saaxilama jira. Akka oromiyaattis hiyyummaan uummata keenyarratti dabalaa jira.Kana furuuf furmaatni jiru diinagdee magariisaa gabbisuuf cimnee hojjechuudha jedhaan, Pireezidaantiin Itti Aanaan Bulchiinsa MNO Obbo Shimallis Abdiisaa. Itti dabaluun qilleensa jijjiiramaa dhufe kana duudhaa qabnuun bosona kunuunsuu, biqiltuu dhaabuufi kunuunsuun iddootti deebisuu qabna jedhaniiru.

Itti gaafatamaan Biiroo Qonnaafi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa Obbo Dhaabaa Dabalee gamasaaniin dubbi dubbataniin yoo tokkuummaafi gamtaan hojjenne rakkoolee hunda bira darbuu ni dandeenya, gadadoorraa gara badhaadhinaafi qaroominaatti ni ceenas jedhaniiru.

Hirmaattotni saganticharratti hirmaatan tokko tokko akka dubbatanitti yeroon kuni yeroo quuqama biyya keenyaaf qabnu irree tokkoon misoomarratti bobba’uun injifannoo arganne dinagdeen utubnu waan ta’eefi qabsoo oromoo keessatti ashaaraa keenya kaa’uu waan nu ta’eef nu gammachiiseera jedhani.

Adoolessa 22,2011 akka biyyaatti biqiltuu miiliyoona 200 dhaabuuf qophiirra kan jiramu ta’uun ni yaadatama.

Facebook Comments