Paarkin uffata ammayyaa Dirre dawwaatti ijaaramuuf

Jilli Kantiibaa magaalaa Kuunshaan Zuuyuu Doongiin durfamu magaalaa Dirre Dawaa daawwachun paarkii kana ijaaruuf qophiin xumuramuu himan.

OBN Wax. 26, 2011 -Paarkin kun magaalaa Chaayinaa Kuunshaan jedhamtuun Doolaara walakkaa Biliyoonaan ijaarrama jedhameera.

Image may contain: outdoor

Paarkonni magaalaa Dirree Dawaatti ijaaraman magaalittin giddu gala indaastirii akka taatuf gahee olaanaa gumaacha jiru jedhameera.

Paarkin amma ijaaramu kun waggaa lama keessatti kan xumuramu yoo ta’u, laammiilee baayyeef carraa hojii akka uumu himameera.

Hogganaan Biiroo daldala fi indaastirii magaalaa Dirree Dawaa obbo Kadiir Juhaar milkaa’ina ijaarsa paarkii kanaaf deeggarsa barbaachisaa kan taasisan ta’uu himan.

Magaalaan Kuunshaan carraa hojii uumuun, cee’umsa teeknoolojjii fi ijaarsa giddugala leenjii dargaggootan akka isaan deeggartu gaafatan.

Image may contain: 6 people, people smiling, people standing and suit

Hoggantuun Koorporeeshinii Misoomaa Indaastirii aadde Laliisee Namee magaalaan moodeela misooma indaastirii taate gara Itiyoophiyaa dhufuun carraa hojii uumuu bira darbee walitti hidhaaminsa indaastirii fi Yuunivarsiitii cimsuun cee’umsi teeknoolojjii akka saffisuuf gargaara jedhan.

Dureeyyonni biyyaatti qabeenyaa isaanin misoomaa indaastiriirra oolchun Itiyoophiyaa akka deeggaran gaafataniiru.

Facebook Comments