Adaamaatti paarkiin indaastirii Doolaara miiliyoona 300n ijaarramuufi

OBN Hagayya 7, 2011 – Itiyoophiyaa fi Chaayinaan paarkicha kan ijaaran magaalaa Adaamaatti yammuu ta’u, abbootii qabeenyaa damee oomishaarratti bobba’an sassaabuuf kan kaayyeffateedha.

Itiyoophiyaatti ministirri Mana Maree Diinagdee fi Daldalaa Chaayinaa Lii’uu Yuu paarkicha ijaaruuf dhiyeessii lafaa fi faaynaansii irratti hojjetamaa jira jedhaniiru.

Baasiin ijaarsa paarkichaa %85 liqaa yeroo dheeraa Chaayinaarraa argamuun kan uwwifamu ta’a.

Kan hafe %15 ammoo mootummaa Itiyoophiyaatin kan uwwifamu ta’a jedhaniiru ministirittiin.

Paarkiin indaastirichaa lafa heektaara 100 irratti kan ijaarramu yoo ta’u, yammuu xumuramus lammiilee kuma 25 ta’aniif carraa hojii kan uumu ta’a.

Dhaabbanni Chaayinaa CCECC jedhamu kanaan dura Paarkii Indaastirii Adaamaa Birrii miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 46 ijaaree xumuruun isaa ni yaadatama.

Facebook Comments