Balaawwan imala jijjirama biyyattii qoran keessaa tokko kotiroobandiifi daldala seeraan alaati jedhame

OBN Hagayya 01, 2011 – Balaawwan imala jijjirama biyyattii qoran keessaa tokko kotiroobandiifi daldala seeraan alaati jedhame.

Imala jijjirama biyyattin galmeessite gara misoomatti jijjiruuf mootummaan ciminaan hojjechaa kan jiru ta’ullee, kotiroobaandiifi daldalli seeraan alaa gufuu guddaa ta’uusaa Ministirri Muummee Ittaanaa Obbo Dammaqaa Mokonnin himan.

Waltajjii dhiibbaa, sababaafi furmaata kotiroobaandiifi daldala seeraan alaa qophaa’erratti argamuun haasaa kan taasisan Obbo Dammaqaan, balaawwan imala jijjirama biyyatti qoran keessaa tokko kotiroobandiifi daldala seeraan alati jedhaniiru.

Gochaaleen kunneen dinagdee biyyattii duubatti kan harkisan, sharafa alaarratti dhiibbaa kan uuman dhukkuba kansarii biyyattiidha jechuun hammeenyummaa kotiroobaandiifi daldala seeraan alaa ibsaniiru.

Kanaaf kana hundeedha furuuf tokkummaa duula ashaaraa magariisaa Adoolessa 22 bara 2011tti mul’ate, ammas duula farra kotiroobaandiifi daldala seeraan alaarratti dabaluun biyyattii baraaruu qabna jechuun dhaamaniiru.

Ministirri Ministeera Galiiwwanii Aadde Adaanech Abeebee gamasaaniin bara 2011tti gochaalee kunneen ittisuufi to’achuuf hojiileen hedduu kan hojjetaman ta’uu dubbataniiru.

Haa ta’u malee hojiin rakkoo kana hundeerraa buqqisuu akka hin hojjetamne himanii, gara fulduraatti koreewwan adda addaa ittisaafi to’annoo kotiroobaandiifi daldala seeraan alaarratti hojjetan sadarkaa sadarkaan hundaa’uusaanii ibsaniiru.

Facebook Comments