Chaayinaan Itiyoophiyaadhaf meeshaalee tajaajila qonnaaf oolaan arjoomte

Ministeerri Dhimma Qonna Baadiyyaa Chaayinaa deeggarsa meeshaalee qonnaa Yuwaanii miiliyoona 1 olitti tilmaamamu Ministeera Qonnaaf arjooman.

Meeshaalee kanneenis Ambaasaadarri Chaayinaa Itiyoophiyaatti Taan Jeeyiin Ministira Ministeera Qonnaa obbo Umaar Huseenitti laataniiru.

Meeshaaleen qonnaa kanneenis tiraaktara, meeshaa sanyii facaasu, maashina biyyoo caccabsu, maashina xaafii fi ruuzii dhahu, guurtuu firii jirbii, jenereetara, meeshaalee biiroo ta’uu Ministeera Qonnaa irraa odeeffanneerra.

Facebook Comments