Dhiha Itiyoophiyaatti waltajjiin waloo gaggeeffamuufi

OBN Hagayya 13, 2011 – Naannoleen dhiha Itiyoophiyaatti argaman har’aa eegalee waltajjii waloo magaalaa Asoosaatti ni gaggeessu.

Waltajjichi hariiroo naannolee dhiha Itiyoophiyaatti argaman cimsuun fayyadamtummaa ummattootaa gama misoomaa fi nageenyatiin fayyadamoo gochuuf kan kaayyeffatedha.

Waltajjicharratti af yaa’iin manneen marii naannoon Oromiyaa, Amaaraa, Beenishaanguul Guumzii fi Gaambeellaa kan hirmaatan ta’a.

Waltajjicha Mana Marii Federeeshiniitu Waajjira Qindeessaa Misoomaa fi Nageenyaa Naannoo Oromiyaa fi Beenishaanguul Guumzitu qopheesse.

Waltajjichi har’aa eegalee guyyootii lamaaf tura. FBCtu gabaase.

Facebook Comments