Feestivaala dhiifamaa, tokkummaa fi nageenyaa

Feestivaalli dhiifamaa, tokkummaa fi nageenyaa biyyoolessaa namoota 500 hirmaachise gaggeeffamuufi.

Feestivaalli kun Qaammee 2 – 3 bara 2011tti gaggeeffama.

Koreen tola ooltotaan hundeeffame ibsa gaazexeessitotaaf kennaniin feestivaalli namoota 500 ol hirmaachiseera.

Haala waliigala irratti gara fuula duraatti koreen ibsa kan laatu ta’uu odeeffannoon Waajjira Ministeera nageenyarraa argame ni mul’isa.

Facebook Comments