Obbo Shimallis Abdiisaa kanaan booda tokkummaan Oromoo dubaatti deebi’uu hin danda’u jedhan

OBN Hagayya 13, 2011 – Obbo Shimallis Abdiisaa kanaan booda tokkummaan Oromoo dubaatti deebi’uu hin danda’u jedhan.

Kaleessa Finfinnee galma barkumeettii sagantaa ‘Yaa’ii Qeerroo’ jedhuufi qophii Irreecha bara dhufuu Finfinneetti kabajuurratti xiyyeefatu bakka dargaaggoonni hedduun argamaniitti gaggeeffameera.

Sagantaa kanarratti qeerroo fi qarreen kumaatamaan lakkaawaman deeggarsa Kantiibaa itti aanaa magaala Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaatiif qabaniis agarisaniiru.

Sagantaa kanarratti Injiinar Taakkalaa Uumaa fi pireezidantii itti aanaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Adiisaa argamaniiru.

 

Injinar Taakkalaan magaalaan Finfinnee irreecha dabalatee, ayyaanota sabaaf sablammootaa garaagaraa kabajuuf qophiirraa akka jirtu himanii, ayyaanota kana miidhasinee kabajna jedhan.

”Uummata magaalaa Finfinnee yoon tajaajilu isiniin booneen isiniin abdadheen jiraattoota magaala Finfinnee abdadheenii” jedhan.

Bulchiinsi Magaalaa Finfinnee fi mootummaan naannoo Oromiyaa ayyaana irreechaa magaalaa Finfineetti sirna guddaa fi miidhagaan kabajuuf hirmannaa gochaa akka jira himaniiru.

Miidhagina irreecha keenyaa hadhuura Oromiyaa fi Itiyoophiyaarraa addunyaaf agarsiisuf mootummaan qophiirra jiras jedhaniiru.

Kabajamoo Kantibaa magaalaa keenyaa jechuun Injiinar taakkalaa Uumaa ibsuun haasaa qola qabuun dubbii kan eegalan Pireezidant Shimallis Abdiisaa qeerroo fi qarree galmichatti argamaniin aarsaa qaalii kaffaltaniin hawwiin uummata kanaa bara dheeraa mirkaneessitan baga wala agarree ittiin jedhan.

”Icciitiin injifatamuu keenya kaleessaa tokkummaa dhabuudha, iccitiin milkaa’ina keenya har’aas tokkummaa ijaaruu keenya” jedhan.

Tarsiimoon qamolee isaan diina ittiin jedhan qaban ”akkuma yeroo kaanii halkanii guyyaa dhama’anii tokkummaa keenya diiguudha” jechuun dubbatan.

 

Moyyalee hanga Cinaaqsanitti ulaan saaqameera jedhu Obbo Shimallis Abdiisaa.

Amma tokkummaan Oromoo dhaabaa ol, nama dhuunfaa ol, amantaa fi gosaa ol ta’ee jiraa kan jedhan obbo shimallis eenyumtuu ammaan booda tokkumma keenya diiguu hin danda’u jedhan.

”ergaan har’a diinota keenyaafis firoota keenyaafis galma kanaa, handhuura Oromoorraa dabarsinu tokkummaan Oromoo dubaatti deebi’uu hin danda’u, diigamuu hin danda’u abadan jedhudha.”

Ammaan booda wanti hawwinu wanti gaafannu hin jiru wanta oromoodhaaf ta’u gochuu qofas jedhaniiru.

Ammaan booda halkanii guyyaa hojjennee tokkumma keenya eegnee gaaffii bara dheera uummatni keenya qabu hojjeenna jedhan

Dhaloonni kun haala kamiinuu injifannoo argate of harkaa baasuu hin qabu jedhanii, of harkaa baasuun amaanaa ”warra kaleessa adda isaanii isnaaypariidhaaf kennanii” balleesuu akka ta’u himan.

Sun akka hin taanee Oromiyaa badhaate uumuuf jabaatanii hojjechuun akka barbaachisullee dhaaman.

Irreecha bara kanaa haala adda ta’een bifa kabajaaf jaalala lammiilee cunqurfamoo biyyattii biroo kabajeen magaala Finfinnetti kabajuuf qophiin guddan godhamaa akka jiru dubbataniiru.

Naamusa qabsoo keessatti agarsiisan ammallee kabaja ayyaana Irreechaa kanaratti akka dabalan gaafataniiru.

 

Facebook Comments