Oromiyaatti lafti heektaarri kuma 690tti siqu kilaastaraan misoomaa jira

Oromiyaatti lafti heektaarri kuma 690tti siqu kilaastaraan misoomaa jira jedhan hogganaan Biiroo Qonnaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabaleen.

Hojichis qonna naannichaa ammayyeessuun oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf hojii xiyyeeffannoon kennameefidha jedhan.

Damichaan fayyadamtummaa qonnaan bultootaa mirkaneessuuf mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu hoggantichi ibsaniiru.

Bara kana kilaastaroota kuma 42 fi 803 hundeessuuf karoorfamee, hanga ammaattis kilaastaroonni kumni 35 fi 184 raawwatameera.

Hanga ammaattis lafti heektaarri kumni dhibbi 3 fi kumni 59 fi 804 midhaan adda addaa faca’eera.

Akka Biiroon Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa beeksisetti, lafa kilaastaraan misoomaa jiru keessaa hanga ammaatti %52 qamadii, garbuu biiraa, boqqoolloo, xaafii fi saliixiin misoomaa jiraachuu obbo Dhaabaan eeraniiru.

Sanyii filatamaanis hanga ammaatti kuntaalli kuma dhibbi 2 kumni 22 fi 239 ol dhiyaatera.

Qonna kilaastaraa kanarratti hanga ammaatti qonnaan bultoonni 609,195 hirmaataniiru.

Facebook Comments