Rawwii hojii Abbaa Alangaa Federaalaa

Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa gamaagama raawwii hojii bara baajataa 2011 fi qophii bara 2012 waltajjii marii waloo gaggeessa jira.

OBN Ado. 26, 2011 – Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa gamagama raawwii hojii gaggessaa jira.

Image may contain: 2 people, indoor

Abbaan Alaangaa Waliigala Federaalaa Obbo Biraanuu Tsaggaayee jijjiirama seeraa fi murtii dhugaa kennuu eegalame milkeessuuf ogeessoonni murtoo dhugaa kennuun ga’ee mataa isaanii bahuu akka qaban dhaamaniiru.

Waltajjii gamagama raawwii hojii guyyoota afuriif turu kanaarratti superviizhiinii fi itti quufiinsa tajaajilamtoota bara baajataa 2011 irratti qorannoon dhiyaateera.

Tajaajilli Abbaa Alangaa Waliigala Federaalaa itti fufiinsa akka kennamuu fi gsadarkaa barbaadamuun olaantummaa seeraa mirkaneessu haala dandeesisu irratti mariin ni taasifama.

Facebook Comments