Waltajjiin hojii jijjiirramaa dhaabbilee barnoota olaanoo Finfinneetti gaggeeffamaa jira

OBN Hagayya 13, 2011 – Waltajjiin hojii jijjiirramaa dhaabbilee barnoota olaanoo Finfinneetti gaggeeffamaa jira.

Waltajjichi bakka ministirri Ministeera Saayinsii fi Barnoota Olaanoo Piroofeesar Hiiruut W/maariyaam argamanitti Hoteela Sharaatanitti gaggeeffamaa jira.

Karoorri barnootaa qophii waggaa 3 fudhate bara 2012 eegaleet hojiirra oola.

Karoorichi amma bara 2022tti hojiirra kan oolu yammuu ta’u, rakkoolee damichaan jiran maqsuun furmaata laatan itti abdatameera.

Dhaabbileen barnoota olaanoo bara 2012 eegalee barnoota muummee barnootaan duraa ni laatu.

Barnoota waggaa tokkootin gosootni barnootaa 15 ni kennamu. FBCtu gabaase.

Facebook Comments