wixinee labsii jireenya daandirraa, kadhaafi daldala qunnamtii saalaa daandirraa ittisuuf ba’erratti hawaasa waliin mari’ate

Bulchiinsi magaalaa Finfinnee wixinee labsii jireenya daandirraa, kadhaafi daldala qunnamtii saalaa daandirraa ittisuuf ba’erratti hawaasa waliin mari’ate.

Qorannoowwan qaama mootummaafi miti-mootummaatiin gaggeeffaman akka mul’isanitti, jireenya daandiirraa, kadhaafi daldala qunnamtii saalaa daandirratti lammiileen kuma 50 hanga kuma 100 ta’an bobba’aniiru.

Kunis guutuu biyyattiirratti lakkoofsa lammiilee gocha walfakkaataarratti bobba’an %70 kan uwwisudha.

Kanneen keessaa %92 naannolee biyyattiirraa gara magaalaa Finfinnee kan dhufan yammuu ta’u, hedduun isaanii umrii dargaggummaarratti kan argamanidha.

Wixineen labsii qophaa’es rakkinicha waaraan ittisuufi jireenya lammiilee kanneenii dhaabuuf kan akeekedha.

Facebook Comments