Yaa’iin marii misoomaa fi qabeenya jijjiirama qilleensaa Afrikaa 8ffaan taa’amaa jira

OBN Hagayya 23, 2011- Yaa’iin marii misoomaa fi qabeenya jijjiirama qilleensaa Afrikaa 8ffaan taa’amaa jira.

Yaa’icharraatti Itiyoophiyaa dabalatee ogeessoonni misoomaa fi qabeenya jijjiirama qilleensaa biyyoota Afrikaa garaa garaarraa walitti babba’an akkasumaas qopheesitoonni imaammataa irratti argamniiru.

Yaa’icha irratti haasaa baniinsa kan taasisaan Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti hoogganaan hojii Kominshinii olaanaa Diinagdee Afrikaa Eeydaa Opiikuu Minsaay Afrikaan Awurooppaa fi Eeshiyaadhaan walbira qabnee yoo ilaalle jijjiirama qabeenya qilleensaan ga’ee gadi aanaa yoo qabaatellee, sababa jijjiirama qabeenya qilleensaan miidhaan olaanaan irraa ga’aa kan jiru ta’uu kaasaniiru.

Ministiri Deettaan Ministeera Bishaanii, Jaallisii fi Iinaarjii Dooktar Firihiyoot Waldahaannaa gama isaanitiin Afrikaan sababa jijjirama qilleensaan aduun miidhamaa akka jirtu himaniiru.

Baroota darban naannoo Kaabaa Afrikaatti lammiileen kumaataan buqqa’uuf sababa ta’uu kan kaasaan Dooktar Firihiyoot Baha Afrikaattis hir’ina roobaa gamisaan mudateen walqabatee dhiyeessii humna ibsaa Itiyoophiyaa irratti hanqinni waan mudateef ibsaan dabareen waliin ga’amaa akka ture himaniiru.

Waltajjjicha Ministeera Bishaanii, Jallisii fi Inaarjii , Komishinii Gamtaa Afrikaa, Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti Kominishinii Diinagdee Afrikaa, Baankii Misooma Afrikaa fi Dhaabbanni Misooma Qilleensaa Paan Afrikaa kan waliin qopheessaan ta’uu beekameera.

Facebook Comments