Agarsiisa fi Baazaariin Irreechaa baname.

Agarsiisa fi Baazaariin Irreechaa baname.

Agarsiisa fi Baazaariin Irreechaa baname.
Agarsiisa fi Baazaariin Irreechaa giddugala eegzibishiniitti bakka Pireezidaantii Itti Aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Obbo Shimallis Abdisaa fi Ministeerri Aadaafi Turizimii, Dr. Hirut Kaasaa argamanitti banameera.
Sirna Baniinsaa kanarratti haasaa kan taasisan Pireezidaantiin Itti Aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Obbo Shimallis Abdisaa Baazaariifi agarsiisni guyyaa har’aa baname Irreechi jaalala,tokkummaa fi nageenya ta’uusaa kan Itti agarsiisnu ta’uu qaba jedhan.
Irreecha jaarraa tokkoo fi walakkaa addaan cite sababeeffachuun agarsiisaa fi baazaariin kun qophaa’unisaa fi Irreecha Hora HarsadII fi Irreechi Hora Finfinnee kabajuuf deemnu irratti namoonni miiliyoonaan lakkaa’aman irreeffachuunisaanii qabsoo fi injifannoo Ummata Oromoo sadarkaa irra ga’e kan agaarsiisuudha.
Irreecha mallattoo tokkummaa keenya ta’e yoo kabajnuus aadaafi duudhaa keenya Addunyaaf karaa beeksisuun ta’uu akka qabu Obbo Shimallis dhaamaniiru.
Milkaa’ina baazaarii guyyaa har’aa baname fi Irreecha Hora Finfinnee fi Irreecha Hora Arsadii qarree fi qeerroon ummanni hundi gaheesaa akka bahuus dhaamaniiru.
Ministeerri Aadaafi Turizimii Dooktar Hirut Kaasawu gamasaanitin Aadaa fi Duudhaa Irreechaa dagaagsuuf agarsiisnifi baazaariin Irreecha sababeeffachuun qophaa’e kun duudhaa fi aadaa Irreechi qabu ummata bira qaqqabsiisuuf gahee olaanaa qabas jedhaniiru.
Bakka Addunyaa ga’e qaqqabuuf Aadaa fi duudhaa keenya kunuunsuun ta’uu akka qabu himaniiru.

Dhaloonni kunis Aadaa fi duudhaa isaa kunuunsuun bakka Addunyaa qaqqabdeetti qaqqabuuf hojjechuu akka qabu Dr Hirut dhaamaniiru.

Facebook Comments