Ambaasaaddaroonni imaammata alaa fooyya’aa jirurratti mari’achaa jiru

Walitti qabummaa Ministira Dhimma Alaa obbo Gadduu Andaargaachoon taa’amaa kan jiru waltajjiin ambaasaaddaroota fi hoggantoota misiyoonota hirmaachise oolmaasaa guyyaa 4ffaan dhimma imaammata alaa fooyya’aa jirurratti mari’achaa jiru.

Hojii fooyya’iinsaa hanga yoonaatti raawwatame irrattis walitti qabaan koree hojicha raawwachaa jiruu fi Deetaan Ministira Dhimma Alaa Dr Maarqos Taklee ibsa laataniiru.

Hirmaattootnis wixinee imaammatichaa irratti yaada kannuun, miseensa korichaa yuunvarsiitii Finfinnee irraa dhufanii fi walitti qabaa nyaadni dabalataa kennamaa jira.

Facebook Comments