Atileetonni Shaampiyoonaa Atileetikisii Addunyaarratti 17ffaa irratti Itiyoophiyaa bakka bu’anii dorgoman Kaataar Dohaa galaniiru.

Atileetiksiin Shaampiyoonaa Addunyaa 17ffaa qopheessummaa Kaataariin Jimaata dhufu eegalamurratti hirmaachuuf Jilli Atileetiksii Itiyoophiyaa

Atileetonni Shaampiyoonaa Atileetikisii Addunyaarratti 17ffaa irratti Itiyoophiyaa bakka bu’anii dorgoman Kaataar Dohaa galaniiru.

Atileetiksiin Shaampiyoonaa Addunyaa 17ffaa qopheessummaa Kaataariin Jimaata dhufu eegalamurratti hirmaachuuf Jilli Atileetiksii Itiyoophiyaa bakka bu’uun hirmaatan Kaataar Dohaa wayita galan Pirezedaantii Itti Aantuu Federeeshinii Atileetii Itiyoophiyaa Atleet Daraartuu Tulluu fi kaataaritti Ambaasaddarri Itiyoophiyaa, Saamiiyaa Zakkaariyaan simatamaniiru.

Dorgomnmii Shaampiyoonaa kanarratti Itiyoophiyaan fageenya dheeraa,gidduu galeessaa fi fiigicha qaxxaamuraa biyyaa irratti ni hirmaatti.

Maddi Federeshinii Atiletiksii Itiyoophiyaati.

Facebook Comments