Dr.Abiyyi Israa’el

Ministiirri Muummee Itiyoophiyaa Dr Abiy Ahimad, MM Israa’eel Beenjaamiin Waajira Isaanii Iyerusaalemitti Argamutti Simannaa Taasisan.

Dr Abiy MM Israa’eel Beenjaamiin Waajira Isaanii Iyerusaalemitti Argamutti Simannaa Taasisan
Muummeen ministira Dooktar Abiy Ahimad waajjira Muummee Ministira Israa’eel Beenjaamiin Neetaniiyaahuu simannaan kabajaa taasifameefira.

Daawwannaa hojii Israa’eelitti taasisaa kan jiran Muummeen Ministira Dooktar Abiy Ahimad Muummee Ministira Israa’eel Beenjaamiin Neetaniiyaahuu waajira Isaanii Iyerusaalemitti argamutti simannaa kabajaa ho’aa taasisaniiruuf.
Dureewwaan lamaan hariiroo biyyoota lamaan giddu jiru dhimmoota cimsuu danda’’an irratti ibsa laataniiru.
Hogganoonni lamaan marii isaanii boodas waliigaltee qabxiilee shan qabu waliif mallattessaniiru.
Muummeen ministira Dooktar Abiy Ahimad walitti dhufeenyi Ityoophiyaa fi Israa’eel baroota hedduu kan lakkoofsisedha jedhan.
Waliigalteewwan ammaan dura dhimma qonnaa, bishaan, jallisii, fayyaa, saayinsii fi teeknoolojii irratti mallatteeffaman waloon hojiitti hiikuu.
Dhimmoota akka nageenya Saayibarii (Cyber-security), Telekomunikeeshinii, Saayinsii Hawaa fi Teekinoolojii irratti waliigaltee dabalataa mallatteessuuf haal-duree jiru xiinxaluu.
Dooktar Abiy abbootiin qabeenya Israa’eel ityoophiyaatti akka hojjetaniif waamicha dhiyeessaniiru.
Muummeen Ministira Israa’eel Beenjaamiin Neetaniiyaahuu gama isaanitiin jijjiirama yeroo ammaa kana Ityoophiyaa keessatti mul’chaa jiru dinqisiifachuun, Israa’eel dame Teleekoomii, qonna, teeknooloojii fi kaneen biro irratti qindoominaa hojjechuu akka feetu himaniiru

Facebook Comments